Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de muziekvereniging Takostu bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                               Almar Dam                               portefeuille:      Slag & Vlag

Secretaris:                               Jannie Tadema                         portefeuille:      Materiaal

Penningmeester:                   Jan Radsma                               portefeuille:      Jeugd en opleiding

2e voorzitter:                          Johan Visser                              portefeuille:      Bandmanagement

2e secretaris:                          Albert Koster                             portefeuille:      Acties en activiteiten

2e penningmeester:              Marco Luik                                 portefeuille:      Clubgebouw

Algemeen bestuurslid:         Lisanne van der Meer              portefeuille:      Mediateam