Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de muziekvereniging Takostu bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                               Almar Dam

Secretaris:                               Jannie Tadema

Penningmeester:                   Jan Radsma

2e voorzitter:                          Johan Visser

2e secretaris:                          Rinze Mulder

2e penningmeester:              Marco Luik

Algemeen bestuurslid:         Lisanne van der Meer